Spisak nastavnika zaduženih za rad sa vanrednim učenicima

SPISAK NASTAVNIKA ZADUŽENIH ZA RAD SA VANREDNIM UČENICIMA

školska 2019/2020. godina

R.B. NASTAVNI PREDMETI NASTAVNI JEZIK

VREME PRIJEMA

III kvartal

Srpski Mađarski
1. Srpski jezik i književnost Popović G.   sreda, 14:35h – 15:30h  
2. Srpski jezik kao nematernji Krulj V.   četvrtak, 11:20h . 12:05h  
3. Engleski jezik Medvedić M. Nagel T.  petak, 13:45h – 14:30h

 četvrtak, 13:00h – 13:40h

4. Mađarski jezik i književnost   Pinter M. E.   sreda, 11:20h – 12:00h
5. Fizičko vaspitanje Đurić A.  petak, 14:30h – 15:30h  petak, 14:30h – 15:30h
6. Matematika Svorcan J. Egete N. utorak, 13:45h – 14:30h ponedeljak, 13:45h – 14:30h
7. Računarstvo i informatika Poljaković M. Mikić M. sreda, 11:20h – 12:05h utorak, 9:30h – 10:25h
8. Istorija Cvijić D. Vuleković M. sreda, 13:45h – 14:30h utorak, 13:45h – 14:30h
9. Hemija Bašaragin S. Perna J. četvrtak, 16:30h – 17:15h sreda, 14:30h – 15:20h
10.

Ekologija

Ekologija i zaštita životne sredine

Bašaragin S.  Šćepanović T. četvrtak, 16:30h – 17:15h petak, 12:10h – 13:00h
11. Biologija Bašaragin S.  Šćepanović T. četvrtak, 16:30h – 17:15h petak, 12:10h – 13:00h
12. Osnovi ekonomije

Kapetanović A.

Kovač J. (I, II)

Lazić E. (III, IV)

 četvrtak, 13:45h – 14:30h

 petak, 14:00h – 14:30h

četvrtak, 13:45h – 14:30h

13. Poslovna ekonomija Lazičić V.

Kovač J. (I, II)

Lazić E. (III, IV)

 petak, 13:45 – 14:30h

 petak, 14:00h – 14:30h

četvrtak, 13.45h – 14:30h

14. Računovodstvo Vukojević N.

Senji J.

Nađ I.

 ponedeljak, 13:00h – 13:40h  sreda, 13:45h – 14:30h
15. Savremena poslovna korespondencija Šokčić S.                                                    Lazić E.  petak, 16:30h – 17:15h                            četvrtak, 13:45h – 14:30h
16. Građansko vaspitanje Žeželj N.  sreda, 9:30h  sreda, 9:30h
17. Verska nastava

Pantelić S. (p.k.)

Gabrić N. (k.v.)

Tot Der Feldi I. 

 utorak, 14.35h – 15:20h

četvrtak, 13:45h – 14:30h

 sreda, 8:45h – 9:30h
18. Komercijalno poznavanje robe Bašaragin S. Perna J.  četvrtak, 16:30h – 17:15h  sreda, 14:30h – 15:20h
19. Ekonomska geografija Maksimović D. Kovač R.  utorak, 12:10h – 13:00h  ponedeljak, 13:45h – 14:30h
20.

Sociologija

Sociologija sa pravima građana

Jovanović J. Orovec Borbelj R.  utorak, 12:00h – 13:00h  utorak, 12:00h – 13:00h
21. Statistika Lazičić V. Kovač J.  petak, 13:45h – 14:00h  petak, 14:00h – 14:30h
22.

Monetarna ekonomija i bankarstvo

Kapetanović A. Lazić E.  utorak, 10:30h – 11:15h  četvrtak, 13:45h – 14:30h
23.

Ustavno i privredno pravo

Orovec Borbelj R. Orovec Borbelj R.  utorak, 12:00h – 13:00h  utorak, 12:00h – 13:00h
24. Poslovna informatika Poljaković M. Mikić M.  sreda, 11:20h – 12:05h  utorak, 9:30h – 10:25h
25. Marketing Lazičić V.   Kovač J.  petak, 13:45h – 14:00h  petak, 14:00h – 14:30h
26. Nemački jezik Tomić I.                                     Balint E.        utorak, 13:00 – 13:40h.  sreda, 12:10h – 12:55h
27. Finansijsko poslovanje  Raičević S.  Lazić E.  ponedeljak, 11:20h – 12:00h  četvrtak, 13:45h – 14:30h
28. Pravo  Orovec Borbelj R.  Orovec Borbelj R.  utorak, 12:00h – 13:00h  utorak, 12:00h – 13:00h
29. Bankarska obuka Kiš Marjanov M.  Mikić M.   utorak, 13:45h – 14:30h  utorak, 9:30h
30. Javne finansije Kapetanović A.  Loboda S.  utorak, 10:30h – 11:15h  četvrtak, 9:30h – 10:20h
31. Bankarsko poslovanje Kapetanović A.  Lazić E.  utorak, 10:30h – 11:15h  četvrtak, 13:45h – 14:30h
32. Osiguranje  Džever S. Džever S.  sreda, 13:00h – 13:40h  sreda, 13:00h – 13:40h
33. Marketing u bankarstvu Lazičić V.                               Kovač J.  petak, 13:45h – 14:30h             petak, 14:00h – 14:30h 
34. Geografija Maksimović D.  Kovač R.  utorak, 12:10h – 13:00h  ponedeljak, 13:45h – 14:30h
35.

Principi ekonomije

Kiš Marjanov. M. Kovač J.  utorak, 13:45h – 14:30h  petak, 14:00h – 14:30h
36. Kancelarijsko poslovanje Poljaković M. Lazić E.  sreda, 11:20h – 12:05h  četvrtak, 13:45h – 14:30h
37. Finansijsko računovodstvena obuka

Suturović M.

Suturović M.

 sreda, 9:30h – 10:20h  sreda, 9:30h – 10:20h
38. Nacionalna ekonomija Kapetanović A. Loboda S.  utorak, 10:30h – 11:15h  četvrtak, 9:30h- 10:15h
39. Preduzetništvo Matlak Z. Konc H.  petak, 16:30h – 17:15h  ponedeljak, 11:15h – 12:05h
40. Revizija Svorcan D.  Nađ I.  sreda, 12:00h – 12:45h  petak, 8:45h – 9:30h
41. Likovna kultura Horvat M.  Kozma L.   petak, 12:10h – 13:00h  sreda, 13:45h – 14:30h
42.  Fizika Kovačević M.  Lošonc F.   utorak, 13:40h – 14:30h  ponedeljak, 13:45h – 14:30h
43.  Zdravstvena kultura Bašaragin S.   Šćepanović T.  četvrtak, 16:30h – 17:15h  petak, 12:10h – 13:00h
44.  Osnove turizma i ugostiteljstva Džever S.  Kovač R.   sreda, 13:00h – 13:40h  ponedeljak, 13:45h – 14:30h
45.  Kuvarstvo Sajko D. Sajko D.  sreda, 15:00h – 15:30h  sreda, 15:00h – 15:30h
46.  Ishrana Bašaragin S.  Šćepanović T.   četvrtak, 16:30h – 17:15h  petak, 12:10h – 13:00h
47.  Turistička geografija Maksimović D.   Kovač R.  utorak, 12:10h – 13:00h  ponedeljak, 13:45h – 14:30h
48. Barsko poslovanje Zarić D. Sajko D. sreda, 10:00h – 10:30h sreda, 15:00h – 15:30h
49. Putevi hrane Sajko D. Sajko D. sreda, 15:00h – 15:30h sreda, 15:00h – 15:30h
50.  Nacionalne kuhinje Radaković V.  Radaković V.  ponedeljak, 12:10h – 13:00h  ponedeljak, 12:10h – 13:00h
51. Marketing u turizmu i ugostiteljstvu Lazičić V. Konc H. petak, 13:45h – 14:30h ponedeljak, 11:15h – 12:05h
52.  Psihologija u turzmu i ugostiteljstvu Bem I.  Bem I.   utorak, 13:30h – 14:00h  utorak, 13:30h – 14:00h
53. Svečani prijemi Zarić D. Zarić D. sreda, 10:00h – 10:30h sreda, 10:00h – 10:30h
54. Osnove poslastičarstva Radaković V. Radaković V. ponedeljak, 12:10h – 13:00h ponedeljak, 12:10h – 13:00h
55.  Agencijsko i hotelijersko poslovanje

Džever S. (I, II i IV)

Šokčić S. (III) 

 Konc H.

 sreda, 13:00h – 13:40h

petak, 16:30h – 17:15h

 ponedeljak, 11:15h – 12:05h
56.  Istorija umetnosti Horvat M.  Kozma L.   petak, 12:10h – 13:00h  sreda, 13:45h – 14:30h
57. Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu Pašti E. Pašti E. ponedeljak, 10:30h – 11:15h ponedeljak, 10:30h – 11:15h
58. Kuvarstvo sa praktičnom nastavom Sajko D. Sajko D. sreda, 15:00h – 15:30h sreda, 15:00h – 15:30h
59. Profesionalna praksa (TT) Džever S. Konc H. sreda, 13:00h – 13:40h ponedeljak, 11:15h – 12:05h
60.  Ekonomika i organizacija turističih preduzeća  Džever S. Lazić E.   sreda, 13:00h – 13:40h  četvrtak, 13:45h – 14:30h
61. Hotelijerstvo Džever S. Konc H. sreda, 13:00h – 13:40h ponedeljak, 11:15h – 12:05h
62. Poznavanje robe Bašaragin S. Šćepanović T. četvrtak, 16:30h – 17:15h petak, 12:10h – 13:00h
63. Nauka o ishrani Bašaragin S. Šćepanović T. četvrtak, 16:30h – 17:15h petak, 12:10h – 13:00h
64. Muzička kultura Inić R. Radetić A. ponedeljak, 12:10h – 13:00h sreda, 18:15h – 19:00h