djacki parlament

Đački parlament

  Prema članu 105. zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u osnovnim i srednjim školama organizuje se đački parlament radi: – davanja mišljenja i predloga stručnim organima, savetu roditelja, školskom odboru… o školskom programu, vannastavnim aktivnostima, pravilima ponašanja u školi, kao i u drugim pitanjima od značaja za obrazovanje učenika; – razmatranja odnosa i…

Read more

nastavni materijali za preuzimanje

Materijali za preuzimanje

  Rečnik ekonomskih pojmova preuzmite ovde. “Finansije za kasnije” – edukativna igra – uputstvo. Kako poslati zadatak u Google učionici? kako poslati zadatak gu 

Read more

sekcije

Sekcije

    Sekcija Koordinatori sekcija Literarna sekcija prof. Vladislava Krulj Dramsko-recitatorska sekcija prof. Jelena Živić Strelarac Literarna sekcija na mađarskom jeziku prof. Pinter Molnar Edit, prof. Pisanić Ibolja Sportska sekcija prof. Tihana Tumbas Sekcija za ekologiju i zaštitu životne sredine prof. Snežana Bašaragin Sekcija za strani jezik prof. Zorka Trkulja Bibliotekarska sekcija Stanislava Prlja, školski…

Read more