Vannastavno osoblje

  Uprava, PP služba, biblioteka, računovodstvo Kontakt Zombori Imre Direktor škole imre.zombori@ekonomskasu.edu.rs   Eva Ćirić Zamenik direktora ciric.eva56@gmail.com   Nataša Nikolić  Sekretar škole natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs   Dunja Simonović Administrativni radnik     Sanja Jerkan Administrativni radnik     Branka Ivković Šef računovodstva branka.ivkovic@ekonomskasu.edu.rs   Biljana Cvetičanin Administrativni finansijski radnik biljana.cveticanin@ekonomskasu.edu.rs Nevenka Žeželj Školski pedagog nevenka.zezelj@ekonomskasu.edu.rs    Igor Bem…

Read more