Obrazovni profili

Obrazovni profili

Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo, administracija, i trgovina, ugostiteljstvo, turizam, na spskom i mađarskom nastavnom jeziku. Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje. Ekonomija, pravo i administracija Ekonomija je bazična nauka za obrazovne profile u ovom području rada. Kao društvena nauka, ona…

Read more

Kursevi

Kursevi

EBCL (European Business Competence Licence) – Evropska licenca poslovnih kompetencija Stručnost i sigurnost, analitičnost, sistemsko razmišljanje, efikasno rešavanje problema i druge poslovne veštine su vrednosti koje svaki poslodavac ceni. Takođe, ove osobine pomoćiće Vam da otpočnete i uspešno vodite sopstveni posao, da lakše promenite radno mesto, da unapredite karijeru i napredujete na svom poslu. Evropska…

Read more

raspored zvonjenja

Raspored zvonjenja i raspored učenika po učionicama

RASPORED ZVONJENJA Redni broj časa Trajanje časa Odmori 0. 7:30h – 8:00h 5 minuta 1. 8:05h – 8:35h 5 minuta 2. 8:40h – 9:10h 10 minuta 3. 9:20 – 9:50h 5 minuta 4. 9:55h – 10:25h 5 minuta 5. 10:30h – 11:00h 5 minuta 6. 11:05h – 11:35h 5 minuta 7. 11:40h – 12:10h  5…

Read more