Nastavno osoblje

 

  Profesori Predmeti/Starešinstva
Milena Aleksić  

 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – praktična nastava
Balint Erika
 • Nemački jezik I
 • Nemački jezik II
 • Odeljenjski starešina 4.6
Snežana Bašaragin
 • Hemija 
 • Ishrana 
 • Biologija 
 • Poznavanje životnih namirnica
 • Odeljenjski starešina 2.2
Igor Bem
 • Komunikacija u prodaji 
 • Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu
 • Psihologija u turizmu
aniko.bozik Božik Aniko
 •  Matematika
  Danijela Cvijić
 • Istorija
 • Istorija – odabrane teme
   Rajšli Baranji Emeše
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Principi ekonomije
 • Ekonomsko poslovanje
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 • Nacionalna ekonomija
 • Odeljenjski starešina 3.5
   Aleksandra Đokić
 • Računovodstvo
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Ekonomsko poslovanje
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
     
ivana.ciric Ivana Ćirić
 • Računarstvo i informatika
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – praktična nastava
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – blok
 • Građansko vaspitanje
 • Odeljenjski starešina 2.4
  Miloš Vuleković
 • Istorija
 • Istorija – odabrane teme
 • Građansko vaspitanje
 • Odeljenjski starešina 2.5
snezana.dzever Snežana Džever
 •  Osiguranje
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje- profesionalna praksa
 • Osnovi turizma i ugostiteljstva
 • Ekonomika i orgnaizacija turističkih preduzeća
 • Građansko vaspitanje
  Suzana Maravić
 • Fizičko vaspitanje
 • Izabrani sport – košarka
 • Odeljenjski starešina 3.8
Anita Đurić 
 • Fizičko vaspitanje
 •  Odeljenjski starešina 1.2
norbert.egete Egete Norbert
 • Matematika
 • Odeljenjski starešina 4.5
Ivana Bem
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Računarstvo i informatika
 • Preduzetništvo
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 • Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu
   Vanja Sekulić
 • Biologija
 • Zdravstvena kultura
  Ružica Inić
 •  Muzička kultura
mladen.horvat Mladen Horvat
 • Likovna kultura
 • Istorija umetnosti
  Adam Radetić
 •  Muzička kultura
   Laura Kozma
 •  
jovan.jovanovic Jovan Jovanović
 • Pravo u turizmu
 • Sociologija
 • Sociologija sa pravima građana
albina.kapetanovic Albina Kapetanović
 • Principi ekonomije
 • Građansko vaspitanje
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • Bankarsko poslovanje
 • Osnovi ekonomije
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Obuka u osiguranju
 • Profesionalna praksa 
  Nevena Gabrić
 •  Verska nastava – katolički vjeronauk
Mirjana Kiš Marjanov
 • Principi ekonomije
 • Građansko vaspitanje
 • Bankarska obuka
Konc Hajnalka
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Marketing u turizmu i ugostiteljstvu
 • Preduzetništvo
 • Smeštaj u seoskom turističkom domaćinstvu
 • Odeljenjski starešina 1.6
judit.kovac Kovač Judit
 • Poslovna ekonomija
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – praktična nastava
 • Statistika 
 • Marketing
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – blok
Kovač Robert
 • Geografija
 • Osnovi turizma i ugostiteljstva
 • Ekonomska geografija
 • Turistička geografija
 • Odeljenjski starešina 2.6
   Srđan Pantelić
 •  verska nastava – pravoslavni katihizis
vladislava.krulj Vladislava Krulj
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji
dragana.laketa

Dragana Laketa

 • Računovodstvo
 • Javne finansije
 • Poslovna ekonomija
 • Osiguranje
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje –  blok
vesna.lazicic Vesna Lazičić
 • Poslovna ekonomija
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – praktična nastava
 • Statistika
 • Marketing u turizmu i ugostiteljstvu
 • Marketing
 • Osnovi ekonomije
 • Odeljenjski starešina 2.1
eva.lazic Lazić Eva
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Javne finansije
 • Principi ekonomije
 • Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća
 • Bankarstvo
 • Poslovna ekonomija
 • Finansijsko poslovanje
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • Osnovi ekonomije
  Loboda Sonja
 •  Preduzetništvo
  Nenad Savić
 •  Ekologija i zaštita životne sredine
darinka.maksimovic Darinka Maksimović
 • Ekonomska geografija
 • Geografija
 • Turistička geografija
 • Turističke destinacije sveta
  Ines Marić
 • Osnovi turizma i ugostiteljstva
 • Praktična nastava i blok
 • Profesionalna praksa
 • Odeljenjski starešina 1.7
zorica.matlak Zorica Matlak
 •  Preduzetništvo
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – praktična nastava
mirna.medvedic

Mirna Medvedić

 • Engleski jezik I
 • Engleski jezik II
 • Poslovni engleski jezik
  Milorad Kovačević
 •  Fizika
marija.mikic Marija Mikić
 • Poslovna informatika
 • Građansko vaspitanje
 • Bankarska obuka
   Lošonc Florijan
 •  Fizika
  Nikola Milenković
 • Kuvarstvo
 • Osnove kuvarstva i poslastičarstva
 • Kuvarstvo – blok
 • Kuvarstvo – profesionalna praksa
 • Nacionalne kuhinje
 • Osnove poslastičarstva
   Saša Milanković
 •  Kuvarstvo
ines.knjur Knjur Ines
 • Računovodstvo
 • Profesionalna praksa
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poslovna korespondencija
 • Odeljenjski starešina 1.5
teodora.nagel Teodora Nagel
 • Engleski jezik I
 • Poslovni engleski jezik
  Orovec Borbelj Roža
 • Pravo
 • Sociologija sa pravima građana
 • Ustavno i privredno pravo
aleksandra.ostojic Aleksandra Ostojić
 • Usluživanje
 • Barsko poslovanje
 • Profesionalna praksa
 • Osnovi usluživanja
 • Svečani prijemi
 • Odeljenjski starešina 2.7
  Darija Svorcan
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – blok
 • Računarstvo i informatika
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Odeljenjski starešina 3.7
endre.pasti Pašti Endre
 • Poslovna informatika
 • Računarstvo i informatika
 • Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu
     
Perna Jacinta
 • Hemija
 • Komercijalno poznavanje robe
edit.pinter.molnar Pinter Molnar Edit
 • Mađarski jezik i književnost
 • Odeljenjski starešina 3.6
  Pisanić Ibolja
 • Mađarski jezik i književnost
 • Građansko vaspitanje
 • Odeljenjski starešina 2.8
  Martina Poljaković
 • Građansko vaspitanje
 • Računarstvo i informatika
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poslovna korespondencija
 • Poslovna informatika
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Odeljenjski starešina 1.1
gorana.popovic Gorana Popović
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
 • Odeljenjski starešina 3.4
vladislav.radakovic Radaković Vladislav
 • Kuvarstvo
 • Nacionalne kuhinje
 • Osnove poslastičarstva
svetlana.raicevic Svetlana Raičević
 • Ekonomsko poslovanje – blok
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – blok
 • Obuka u osiguravajućem društvu – blok
 • Poslovne finansije
 • Finansijsko poslovanje
   Ana Rudić
 •  Istorija
djordje.sabo Mr Đorđe Sabo
 • Srpski jezik i kniževnost
 • Srpski kao nematernji jezik
deze.sajko Sajko Deže
 •  Kuvarstvo
  Sajko Diana
 •  Praktična nastava
 • Praktična nastava – blok
janos.senji Senji Janoš
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Računovodstvo – blok
 • Poslovna korespondencija
 • Profesionalna praksa
Jelena Živić Strelarac
 • Građansko vaspitanje
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
 • Odeljenjski starešina 1.4
marija.suturovic Marija Suturović
 • Ekonomsko poslovanje – blok
 • Obuka u osiguravajućem društvu – blok
 • Odeljenjski starešina 4.2
jelena.svorcan Jelena Svorcan
 • Matematika
 • Odeljenjski starešina 3.1
     
  Šćepanović Timea
 • Biologija
 • Zdravstvenba kultura
 • Ishrana
 • Ekologija i zaštita životne sredine
     
sandra.sokcic Sandra Šokčić
 • Poslovna korespondencija i komunikacija
 • Poslovna korespondencija
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje – profesionalna praksa i blok
 • Preduzetništvo
ivona-tomic 

Ivona Tomić

 • Nemački jezik I
 • Nemački jezik II
 • Odeljenjski starešina 4.4
  Tot Der Feldi Ilona
 • Verska nastava – katolički vjeronauk
 • Istorija umetnosti
 • Likovna kultura
zorka.trkulja Zorka Trkulja
 • Engleski jezik I
 • Engleski jezik II
 • Poslovni engleski jezik
 • Odeljenjski starešina 1.8
Tihana Tumbas
 • Fizičko vaspitanje
 • Izabrani sport – košarka
 • Odeljenjski starešina 3.2
nedeljka.vukojevic Nedeljka Vukojević
 • Računovodstvo
 • Odeljenjski starešina 4.1
 Dragan Zarić Dragan Zarić
 • Usluživanje
 • Osnove usluživanja
 • Svečani prijemi
 • Profesionalna praksa