Nastavno osoblje

 

  Profesori Predmeti/Starešinstva
     
Balint Erika
 • Nemački jezik I
 • Nemački jezik II 
 • Odeljenjski starešina 3.6
Snežana Bašaragin
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Hemija
 • Biologija
 • Ishrana
 • Zdravstvena kultura
 • Odeljenjski starešina 1.2
Igor Bem
 • Psihologija u turizmu
 • Komunikacija u prodaji
 • Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu
 • Odeljenjski starešina 3.7
aniko.bozik Božik Aniko
 • Matematika
 • Odeljenjski starešina 4.5
  Danijela Cvijić
 • Istorija
 • Istorija – izabrane teme
 • Građansko vaspitanje
   Rajšli Baranji Emeše
 • Principi ekonomije
 • Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća
 • Savremena poslovna korespodencija
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Odeljenjski starešina 2.5
   Aleksandra Đokić  

 • Kancelarijsko poslovanje
 • Osnove turizma i ugostiteljstva
 • Računovodstvo
eva.ciric Eva Ćirić
 • Računarstvo i informatika
 • Poslovna informatika
ivana.ciric Ivana Ćirić
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Odeljenjski starešina 1.4
  Miloš Vuleković
 •  Istorija
 • Istorija – izabrane teme
 • Odeljenjski starešina 1.5
snezana.dzever Snežana Džever
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Osiguranje
 • Osnove turizma i ugostiteljstva
  Suzana Maravić
 • Fizičko vaspitanje
 • Izabrani sport
 • Odeljenjski starešina 2.8
Anita Đurić 
 •  Fizičko vaspitanje
 •  Odeljenjski starešina 4.4
norbert.egete Egete Norbert
 • Matematika
 • Odeljenjski starešina 3.5
Ivana Bem
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Osnove turizma i ugostiteljstva
 • Računovodstvo
     
  Ružica Inić
 • Muzička kultura
mladen.horvat Mladen Horvat
 • Likovna kultura
 • Istorija umetnosti
  Adam Radetić
 • Muzička kultura
   Laura Kozma
 • Sociologija
 • Likovna kultura
jovan.jovanovic Jovan Jovanović
 • Sociologija sa pravima građana
 • Sociologija
 • Pravo u turizmu
albina.kapetanovic Albina Kapetanović
 • Bankarska obuka
 • Osnovi ekonomije
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
 • Principi ekonomije
  Nevena Gabrić
 • Katolički vjeronauk- hrvatski
Mirjana Kiš Marjanov
 • Principi ekonomije
 • Bankarska obuka
Konc Hajnalka
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Marketing
 • Seoski turizam
judit.kovac Kovač Judit
 • Statistika
 • Poslovna ekonomija
 • Marketing
Kovač Robert
 • Geografija
 • Turistička geografija
 • Geografija kulture
 • Osnovi turizma i ugostiteljstva
 • Odeljenjski starešina 1.6
   Srđan Pantelić
 •   Pravoslavni katihizis
vladislava.krulj Vladislava Krulj
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
dragana.laketa

Dragana Laketa

 • Računovodstvo
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 • Javne finansije
 • Osiguranje
vesna.lazicic Vesna Lazičić
 • Osnovi ekonomije
 • Statistika
 • Marketing
 • Poslovna ekonomija
 • Odeljenjski starešina 1.1
eva.lazic Lazić Eva
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Finansijsko poslovanje
 • Poslovna ekonomija
 • Principi ekonomije
 • Javne finansije
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
  Loboda Sonja
 • Marketing
  Nenad Savić
 • Ekologija i zaštita životne sredine
darinka.maksimovic Darinka Maksimović
 • Geografija
 • Turistička geografija
 • Turističke destinacije sveta – izborni
  Ines Marić
 • Praktična nastava
 • Blok nastava
zorica.matlak Zorica Matlak
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Preduzetništvo
mirna.medvedic

Mirna Medvedić

 •  Engleski jezik I
 •  Engleski jezik II
  Milorad Kovačević
 • Fizika
marija.mikic Marija Mikić
 • Poslovna informatika
 • Bankarska obuka
 • Kancelarisjko poslovanje
 • Odeljenjski starešina 4.2
   Lošonc Florijan
 • Fizika
  Nikola Milenković
 • Kuvarstvo
 • Osnove kuvarstva
 • Putevi hrane
     
ines.knjur Knjur Ines
 • Računovodstvo
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poslovna korespondencija
teodora.nagel Teodora Nagel
 • Engleski jezik I
 • Odeljenjski starešina 4.6
  Orovec Borbelj Roža
 • Ustavno i privredno pravo
 • Pravo
 • Sociologija sa pravima građana
aleksandra.ostojic Aleksandra Ostojić
 • Usluživanje
 • Osnovi usluživanja
 • Svečani prijemi
 • Profesionalna praksa
 • Blok nastava
 • Odeljenjski starešina 1.7
  Darija Svorcan
 • Računarstvo i informatika
 • Preduzetništvo
 • Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu
 • Građansko vaspitanje
 • Odeljenjski starešina 2.7
endre.pasti Pašti Endre
 • Računarstvo i informatika
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu
 • Poslovna informatika
     
Perna Jacinta
 • Hemija
 • Ekologija i zaštita životne sredine
edit.pinter.molnar Pinter Molnar Edit
 • Mađarski jezik i književnost
 • Odeljenjski starešina 2.6
  Pisanić Ibolja
 • Mađarski jezik i književnost
 • Odeljenjski starešina 1.8
  Martina Poljaković
 • Računarstvo i informatika
 • Poslovna informatika
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Poslovna korespondencija
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Odeljenjski starešina 4.1
gorana.popovic Gorana Popović
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
 • Odeljenjski starešina 2.4
vladislav.radakovic Radaković Vladislav
 • Kuvarstvo
 • Osnove poslastičarstva
 • Osnove kuvarstva
 • Nacionalne kuhinje
 • Odeljenjski starešina 3.8
svetlana.raicevic Svetlana Raičević
 • Finansijsko poslovanje
 • Poslovne finansije
 • Obuka u osiguranju
 • Elektronsko poslovanje
   Ana Rudić
 •   Istorija
djordje.sabo Mr Đorđe Sabo
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
deze.sajko Sajko Deže
 • Kuvarstvo
 • Nacionalne kuhinje
 • Profesionalna praksa
  Sajko Dijana
 •  Praktična nastava
janos.senji Senji Janoš
 • Računovodstvo
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Poslovna korespondencija
Jelena Živić Strelarac
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
marija.suturovic Marija Suturović
 • Elektronsko poslovanje
 • Obuka u osiguravajućem društvu
 • Odeljenjski starešina 3.2
jelena.svorcan Jelena Svorcan
 • Matematika
 • Odeljenjski starešina 2.1
     
  Šćepanović Timea
 • Zdravstvena kutura – izborni predmet
 • Biologija
 • Ishrana
     
sandra.sokcic Sandra Šokčić
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovna korespondencija
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Preduzetništvo
ivona-tomic 

Ivona Tomić

 • Nemački jezik I
 • Nemački jezik II
 • Odeljenjski starešina 3.4
  Tot Der Feldi Ilona
 • Katolički vjeronauk – mađarski
 • Istorija umetnosti
 • Likovna kultura
zorka.trkulja Zorka Trkulja
 • Engleski jezik I
 • Engleski jezik II
Tihana Tumbas
 • Fizičko vaspitanje
 • Izabrani sport
 • Odeljenjski starešina 2.2
nedeljka.vukojevic Nedeljka Vukojević
 • Računovodstvo
 • Odeljenjski starešina 3.1
 Dragan Zarić Dragan Zarić
 • Usluživanje
 • Osnove usluživanja
 • Svečani prijemi
 • Blok nastava
 • Profesionalna praksa