Szakkörök

Szakkör A szakkör vezetője Időpontok
Irodalmi szakkör (szerb nyelven) Krulj Vladislava   
Dráma – szavaló szakkör (szerb nyelven) Strelarac Jelena   
Irodalmi szakkör (magyar nyelven) Pintér Molnár Edit és Piszanity Ibolya  
Sport szakkör Tumbas Tihana   
Ökológiai és környezetvédelmi szakkör (szerb nyelven) Bašaragin Snežana   
Idegen nyelvi szakkör Trkulja Zorka   csütörtök 7h
Könyvtár szakkör Prlja Stanislava   hétfő 13-14h
Számítógépes és informatikai szakkör Holló Dóra  kedd 19.45-20.45