Szakkörök

Szakkör A szakkör vezetője  
Irodalmi szakkör (szerb nyelven) Krulj Vladislava   
Dráma – szavaló szakkör (szerb nyelven) Strelarac Živić Jelena   
Irodalmi szakkör (magyar nyelven) Pintér Molnár Edit és Piszanity Ibolya  
Sport szakkör Tumbas Tihana   
Ökológiai és környezetvédelmi szakkör (szerb nyelven) Bašaragin Snežana   
Idegen nyelvi szakkör Trkulja Zorka   
Könyvtár szakkör Prlja Stanislava   
Számítógépes és informatikai szakkör Ćirić Ivana