Kik vagyunk?

Küldetésünk

Mi egy korszerű szakközépiskola vagyunk, ahol a diákok elégedettek, és a tanárok kompetensek. Oktatási és nevelési módszereink hagyományos alapokon nyugszanak, de folyamatosan fejlődőképesek, és újításokkal bővülnek a következő két munkaterületen: közgazdaságtan, jog és adminisztráció valamint kereskedelem, vendéglátás és idegenforgalom. Az oktatás szerb és magyar nyelven folyik. Tanulóinkat a továbbtanulásra és a munkára készítjük fel. A felnőttoktatás mindkét munkaterületen szervezetten folyik, akár továbbképzést, átképzést vagy szakosítást (specializációt) igényelnek hallgatóink.

Jövőképünk

Szeretnénk olyan iskola lenni, ahol jól felkészült tanárok oktatnak olyan szakterületeken, amelyek időszerűek, a társadalmunk és a közösségünk gazdasági igényeinek megfelelőek. Olyan iskola szeretnénk lenni, ahol a munka biztonságos, kellemes és ösztönző körülmények között folyik új és korszerű helyiségekben. Szeretnénk a sikeres oktatási és nevelési munka kulcsszereplői lenni a régiónkban.
 
 

Iskolánk fejlődésének stratégiai céljai

  • Új iskolaépületbe költözés, ahol tornaterem is van, megfelelő munkafeltételek biztosítása.
  • A formális oktatás és az egyén igényeinek megfelelő (non-formális) oktatás fejlesztése, a szakkáder kompetenciájának fejlesztése, valamint a személyreszabott tanítási módszerek alkalmazása a kiemelt figyelmet igénylő tanulóknál.
  • A szülőkkel vagy nevelőkkel és szociális körülményekkel való kiemelt, céltudatos foglalkozás.
  • A munkafeltételek javítása, és saját pénzeszközök megteremtése az oktatási eszközök és alapanyagok beszerzése érdekében (a közgazdasági szakokhoz szükséges alapanyagok: a papír, a programok; a vendéglátó tanulók számára szükséges élelmiszer és egyebek megvásárlása).