Konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti

Obaveštavamo vas da je raspisan konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2021/2022. godinu za učenike romske nacionalnosti. Svi učenici Romi mogu konkurisati za stipendiju.

Zainteresovani mogu da preuzmu formulare u sekretarijatu Škole, gde će im sekretar Škole dati detaljnije informacije o navedenom. U slučaju da nema obrazaca, moraju se naručiti.

Rok za predaju dokumenata je 30. septembar 2021. godine.