I dalje uspešna realizacija akcije “Čepom do osmeha”

I u ovoj školskoj godini, uprkos svim izazovima koji su stavljeni pred nas, uspeli smo da nastavimo humanitarno-ekološku akciju prikupljanja plastičnih čepova, pod nazivom “Čepom do osmeha”. Prva količina, prikupljena u prvom polugodištu, je isporučena. A nadamo se da će se ovaj trend nastaviti i u drugom, kada planiramo da na ovaj način još više doprinesemo nabavci medicinskih pomagali deci kojoj su ova pomagala neophodna.

prof. Darija Svorcan