ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

 1. Не стварати гужву приликома уласка, односно изласка из школе; поштовати прописано растојање и првенство пролаза.
 2. У школу ученици долазе искључиво онда када је предвиђено по распореду
 3. Приликом доласка у школу, ученици ће бити распоређени по мањим групама.
 4. Запослени и ученици су при уласку у школу дужни да прођу дезо баријеру (дезинфекциону заштиту обуће), изврше дезинфекцију руку и носе личну хигијенску маску за заштиту прописно постављену на лицу тако да прекрива уста и нос, као и рукавице.
 5. Током боравка у школи, ученици и запослени су дужни да држе међусобну удаљеност од 2 метра, да редовно спроводе мере личне хигијене, посебно прање руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или средством на бази 70% алкохола, препоручује се да се учионице и радни простор редовно проветравају природним путем. Препоручује се и дезинфиковање личних ствари.
 6. Моле се ученици да у школу долазе у тачно одређено време (никако раније, али и да не касне), да у школу не доносе непотребне ствари са собом, да телефон не користе током боравка у школи, да не доносе храну и не једу у школи
 7. Моле се ученици да се током боравка у школи не задржавају у ходницима
 8. По завршетку обавеза ученици и запослени се моле да одмах напусте школу и да се не задржавају испред школе
 9. Сви запослени обавезно морају да одмах по уласку у објекат школе дезинфикују сопствене мобилне телефоне, да личне ствари, торбе одлажу у зборници и да их не уносе у простор у којем бораве ученици.
 10. Запослени и ученици са хроничним болестима у обавези су да о томе обавесте директора школе, односно ученици свог одељењског старешину како би при планирању организације рада и прављењу распореда ангажовања водили рачуна о њиховој здравственој безбедности
 11. Запослени и ученици треба да прате своје здравствено стање и у случају појаве било каквих симптома који могу да указују на респираторну инфекцију потребно је да предузму мере изолације, да се јаве изабраном лекару и да обавесте директора школе, односно ученици да обавесте одељењског старешину
 12. Сходно упутствима Министарства просвете, Владе Републике Србије, кризног штаба града Суботице, мере ће се мењати и допуњавати у складу са њиховим одлукама
 13. Молимо све запослене и ученике да поштују дате инструкције како би заштитили себе и своје ближње и сузбили ширење COVID-19