OBAVEŠTENJE

Srednjoškolski program za opšteobrazovne predmete realizovaće se na kanalu RTS 3, u periodu od 15:30h do 20h. Na portalu rtsplaneta.rs pod menijem “Moja škola”, pa podmeni “Srednja škola”, postavljena su predavanja iz opšteobrazovnih predmeta i i stručnih predmeta (Principi ekonomije, lekcija “Fiksni i varijabilni troškovi”). Linkovi preko kojih možete pristupiti srednjoškolskim programima i rasporedu nastave za navedeno su: rtsplaneta.rs i rasporednastave.gov.rs