Obeležen međunarodni Dan devojčica – Poseta fabrici Swarovski

Povodom međunarodnog Dana devojčica, učenice naše škole posetili su fabriku Swarovski Subotica d.o.o..

Učenice su tokom posete pogledale prezentaciju o fabrici, obilazile pogon i upoznale su sa nekim od zaposlenih žene.

“Bilo je jako poučno, upoznale smo nove ljude koji su bili ljubazni, dočekali su nas sa osmehom. Upoznali smo se sa programom rada svake struke su nam detaljno pokazali i u praksi i preko prezentacije. Imali smo priliku da upoznamo sve kadrove i upoznamo se sa njihovim poslom.

Ovakve prijeme bi trebalo češće praviti. Jako smo zadovoljne.

Dobile smo i divne, simbolične poklone.” – kažu učenice I 4 Mila Franović, Dunja Bogojević, Doris Babo i Sara Vojnić Hajduk.

Dan devojčica je međunarodna manifestacija koja ima za cilj da se devojčice/devojke osnaže da prilikom odabira svojih profesija i budućih zanimanja rukovode ličnim interesovanjima, sposobnostima i talentima i prevazilaze rodne stereotipe.

Program je zamišljen kao dan kada devojčice/devojke posećuju izabrane kompanije,institucije ili srednje škole, i tako dobijaju priliku da na neposredan način uvide koje su mogućnosti, izazovi i perspektive obrazovanja i rada u zanimanjima u kojima su žene u manjoj meri profesionalno zastupljene.

Tog dana devojčice/devojke imaju priliku da se upoznaju i razgovaraju sa uspešnim ženama iz sveta preduzetništva, inženjerstva, IT sektora, zanatsko-tehničkih zanimanja i drugih profesija atipičnih za žene.