Dan ljudskih prava

LITERARNI KONKURS: „POVODOM OBELEŽAVANJA DANA LJUDSKIH PRAVA“

Kancelarija Zaštitnika građana Grada Subotice u želji da obeleži 10. decembar, Dan ljudskih prava i da podstakne mlade, pre svega, srednjoškolce/ke , da razmišljaju i pišu o ljudskim pravima, jednakostima, sličnostima i različitostima u društvu u kom se svakodnevno kreću, raspisuje  literarni konkurs pod naslovom:

 1. ZAŠTO SE O TOME ĆUTI?
 2. SANJAO/LA SAM DA BI ŽIVOT TREBALO DA BUDE RADOST

Pozivamo sve učenice/ke srednjih škola Grada Subotice da nam pošalju svoj literarni rad, esej ili pesmu na srpskom, mađarskom odnosno hrvatskom jeziku. 

Konkurs je otvoren od 25.oktobra do 25.novembra 2016.godine, a radovi se dostavljaju na e-mail adresu: ljudskaprava@subotica.rs u formatu .doc.

Dodeljuju se tri nagrade i to za najbolji rad na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.

 • Za svako prvo mesto dodeljuje se novčana nagrada od 10.000,00 dinara.
 • Za svako drugo mesto dodeljuje se novčana nagrada od 5.000,00 dinara.
 • Za svako treće mesto dodeljuje se novčana nagrada od 3.000,00 dinara.

Pobednički radovi biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji sajta Grada Subotice www.subotica.rs u rubrici Zaštitnika građana, a njihovi autori/ke biće obavešteni i putem mejla.

Svečano proglašenje i dodela nagrada održaće se povodom 10. decembra, Dana ljudskih prava,  a obeležava se 09. decembra 2016. u Sali 1. Nove gradse kuće Grada Subotice, kada će se pročitati prvi nagrađeni radovi od strane autora/ke.

Šta je sve potrebno znati?

 • Rad može da sadrži najviše 1000 reči (dve kucane strane A4 formata);
 • Uz rad se dostavljaju sledeći podaci: Ime, prezime, adresa stanovanja,  ime škole, razred, e-mail adresa i kontakt telefon;
 • Najbolje radove će birati Komisija koja će ocenjivati ideju, originalnost i kreativnost;

Kontakt telefon: 024/626-898

Ovaj literarni konkurs objavljuje se na oglasnim tablama svih srednjih škola u Subotici, kao i na zvaničnoj Internet prezentaciji Grada Subotice, www.subotica.rs

Subotica, 24.10.2016.
Zaštitnik građana Grada Subotice
Zlatko Marosiuk

 

Sastav Komisije za izbor najboljih radova:

– Predsednik:

 • Zlatko Marosiuk, zaštitnik građana Grada Subotice

– Članovi:

 • Bognad Laban,  gradonačelnik,
 • Bunford Tivadar, predsednik Skupštine grada Subotice,
 • Erika Tot Salai, zamenica zaštitnika građana,
 • Vuković Simić Ljiljana, zamenica zaštitnika građana,
 • Laura Kovač, profesorica srpskog jezika i književnosti,
 • Rončak Petrovič Erika, profesorica građanskog vaspitanja,
 • Ana Gaković, profesorica hrvatskog jezika i književnosti.