Pripremna poseta Ekonomskoj školi „Colegiul Economic Al Banatulul Montan“ iz Rešice, u Rumuniji

U periodu od 25. – 26.11.2014. godine realizovana je pripremna poseta Ekonomskoj školi „Colegiul Economic Al Banatulul Montan“ iz Rešice, u Rumuniji. Članovi delegacije naše Škole bili su direktor Škole, Igor Bem, psihološkinja, Larisa Gvozdenović, nastavnik verske nastave, Franjo Ivanković i nastavnik ekonomske grupe predmeta, Ivana Francišković. Cilj pripremne posete bio je upoznavanje sa načinom rada njihove škole u svrhu ostvarivanja buduće saradnje. Prezentovali smo našu Školu. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici učenika svih odeljenja i obrazovnih profila, sa predmetnih nastavnicima. Održan je radni sastanak dve delegacije na temu oblika saradnje između naših škola. Planirane aktivnosti u okviru buduće saradnje su razmena učenika, nastavnika, učešće u zajedničkim međunarodnim projektima, organizovanje međusobnih stručnih, kulturnih, sportskih i turističkih poseta nastavnika i učenika, iniciranje razmene nastavnika koji predaju srodne stručne predmete, realizacija veza partnerskih škola na nivou učeničkih odeljenja, stvaranje i negovanje ličnih kontakata. Dogovorena je uzvratna pripremna poseta našoj Školi u februaru mesecu 2015. godine, kada će se precizirati sledeći koraci u budućoj saradnji.