Vanredno školovanje

Pored redovnih, Škola obrazuje i vanredne učenike kroz prekvalifikaciju, dokvalifikaciju specijalizaciju.

Uzslov za prekvalifikaciju je završen III stepen stručne spreme, a prekvalifikacija se vrši za obrazovne profile konobar, kuvartrgovac.

Uslov za dokvalifikaciju je završen III stepen stručne spreme: konobar, kuvar i trgovac, a učenici se dokvalifikuju za IV stepen i stiču zvanje kulinarski tehničar, ugostiteljski tehničar trgovinski tehničar.

Polaganjem specijalističkog ispita stiče se V stepen stručne spreme – trgovački menadžer, kuvar specijalista, konobar specijalista, a uslovi za polaganje specijalističkog ispita su završeni odgovarajući profil i dve godine radnog iskustva.

Specijalizaciju u oblasti ugostiteljstva i turizma za obrazovni rofil konobar specijalista, mogu sticati kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

  • četvorogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima konobara
  • trogodišnje obrazovanje u oblasti turizma i ugostiteljstva sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima konobara
  • četvorogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima konobara uz polaganje dopunskih ispita iz predmeta- usluživanje sa praktičnom nastavom i poznavanje robe, po programu za četorogodišnje obrazovanje

Specijalizaciju u oblasti ugostiteljstva i turizma za obrazovni rofil kuvar specijalista, mogu sticati kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

  • četvorogodišnje obrazovanje u oblasti ugostiteljstva i turizma sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima kuvara
  • trogodišnje obrazovanje u oblasti turizma i ugostiteljstva sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kuvara
  • četvorogodišnje obrazovanje u drugim oblastima rada, sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kuvara uz polaganje dopunskih ispita iz predmeta- usluživanje sa praktičnom nastavom i poznavanje robe, po programu za četorogodišnje obrazovanje

Specijalizaciju u oblasti trgovine za obrazovni profil trgovački menadžer mogu steći kandidati sa završenim sledećim srednjim obrazovanjem:

  • četvorogodišnje obrazovanje u oblasti trgovine ili ekonomije sa najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima trgovine
  • trogodišnje srednje obrazovanje u oblasti trgovine sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima trgovine
  • četvorogodišnje ili trogodišnje 0brazovanje u drugim oblastima rada sa najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima trgovine uz polaganje dopunskih ispita iz oblasti trgovine koje odredi škola

Škola obrazuje i vanredne učenika svih obrazovnih profila, a uslov je završen 1. razred srednje škole i napunjenih 17 godina (osim za obrazovne profile u ogledu).

Pokrajinski sekreterijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice daje saglasnost Ekonomskoj srednjoj školi „Bosa Milićević“ u Subotici za upis učenika za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju u školskoj 2012/2013. godini:

Učenike za prekvalifikaciju u području rada ekonomija, pravo i administracija, obrazovni profil ekonomski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada ekonomija, pravo i administracija, obrazovni profil finansijski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil kulinarski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil ugostiteljski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil trgovinski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil turistički tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil trgovac u trogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil kuvar u trogodišnjem trajanju;

Učenike za prekvalifikaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil konobar u trogodišnjem trajanju;

 

Učenike za dokvalifikaciju u području trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil trgovinski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za dokvalifikaciju u području trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil kulinarski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

Učenike za dokvalifikaciju u području trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil ugostiteljski tehničar u četvorogodišnjem trajanju;

 

Učenike za specijalizaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil trgovinski menadžer u trajanju od godinu dana;

Učenike za specijalizaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil kuvar-specijalista u trajanju od godinu dana;

Učenike za specijalizaciju u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam, obrazovni profil konobar-specijalista u trajanju od godinu dana;

 

 

ORIJENTACIONI GLOBALNI PLAN RASPOREDA ISPITNIH ROKOVA ZA VANREDNE UČENIKE U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI

 

 

PRIJAVA ISPITA

 

ISPITNI ROKOVI  
septembarski 16.- 20.09.2013.
novembarski 14.- 18.10.2013.
februarski 16.- 22.01.2014.
martovski 03.– 07.03.2014.
aprilsko- majski 10.- 15.04.2014.
junski 02.- 06.06.2014.
avgustovski 11.- 15.08.2014.

 

ODRŽAVANJE ISPITA

 

ISPITNI ROKOVI MESEC
septembarski / oktobarski 30.09. – 11.10.2013.
novembarski 04.11.-  15.11.2013.
februarski 03.02. – 14.02.2014.
martovski 17.03. – 28.03.2014.
aprilsko – majski 05.05. – 16.05.2014.
junski 23.06. – 27.06.2014.
avgustovski 20.08. – 27.08.2014.

 

Vanredni učenici polažu završni, maturski, specijalistički ispit prema planiranim terminima:

 

Januarsko-februarski rok:

 

PRIJAVA ISPITA POLAGANJE ISPITA
16.01. – 21.01.2014. 03.02. – 14.02.2014.

 

Majsko-junski rok:

 

PRIJAVA ISPITA POLAGANJE ISPITA
10.05. – 15.05.2014. 05.06.- 17.06.2014.

 

Avgustovski rok:

 

PRIJAVA ISPITA POLAGANJE ISPITA
30.06. – 04.07.2014. 21.08. – 29.08.2014.