Cenovnik za vanredne učenike za školsku 2020/2021. godinu

UPIS ZA PREKVALIFIKACIJU                  
ZA DOKVALIFIKACIJU  
ZA SPECIJALIZACIJU  
ISPIT USMENI  
USMENI SA PISMENIM  
IZ PRAKTIČNE NASTAVE  
ZAVRŠNI  
MATURSKI  
SPECIJALISTIČKI  
OSTALO KONSULTACIJA (PO UČENIKU)  
OBNOVA GODINE/NARAVAK ŠKOLOVANJA  
IZDAVANJE DUPLIKATA SVEDOČANSTVA ILI DIPLOME ZA SVE STRANKE