Đački parlament

Predsednik: Lena Gabrić

Koordinator parlamenta: Jelena Strelarac

Radna grupa za humanitarne aktivnosti:

 • Minja Čutura
 • Kornelia Zemko
 • Elabina Vitković
 • Anamarija Petin
 • Zoltan Benko
 • Aniko Besedeš
 • Bianka Galai
 • Žanet Horvat
 • Kristina Kovač
 • Anja Cvišić
 • James Kovešdi
 • Milica Stević
 • David Kermeci

Radna grupa za sportske aktivnosti:

 • Strahinja Spremo
 • Filip Urban Plavšić
 • Uroš Kojadinović
 • Stefan Bijelić
 • Filip Damjanović
 • Nemanja Pervić
 • Luka Mišković
 • Kristijan Tumbas
 • Sabina Calbert
 • Zoltan Uri

Radna grupa za saradnju sa drugim školama:

 • Bojana Todorović
 • Sergej Stantić
 • Dunja Tomić
 • Mileva Krgović
 • Tamara György
 • Milorad Matić

Radna grupa za organizovanje zabave u školi:

 • Milica Jelić
 • Nataša Cimbaljević
 • Una Pilipović
 • Petra Mišanović
 • Miljan Radonjić
 • Mihajlo Pavković