djacki parlament

Đački parlament

Predsednik: Lena Gabrić Koordinator parlamenta: Jelena Strelarac Radna grupa za humanitarne aktivnosti: Minja Čutura Kornelia Zemko Elabina Vitković Anamarija Petin Zoltan Benko Aniko Besedeš Bianka Galai Žanet Horvat Kristina Kovač Anja Cvišić James Kovešdi Milica Stević David Kermeci Radna grupa za sportske aktivnosti: Strahinja Spremo Filip Urban Plavšić Uroš Kojadinović Stefan Bijelić Filip Damjanović Nemanja…

Read more

sekcije

Sekcije

Sekcija Voditelj sekcije Termini Literarna Vladislava Krulj   Dramsko – recitatorska Jelena Strelarac   Literarna na mađarskom jeziku Edit Pinter Molnar i Ibolja Pisanić   Sportska Tihana Tumbas   Sekcija za ekologiju i zaštitu životne sredine Snežana Bašaragin   Sekcija za strani jezik Zorka Trkulja   Bibliotekarska sekcija Stanislava Prlja   Sekcija za računarstvo i informatiku    …

Read more