“Mi i oni drugi”

Naša škola učestvovala je u projektu Grupe 484 na temu „Mi i onidrugi“. Profesori Darinka Maksimović, Nikola Milenković i Albina Kapetanović u razredima 3-1 (ekonomski tehničari) i 3-4 (turistički tehničari) su organizovale učenike i realizovale čas na temu „Proslava najvažnijih praznika kod pravoslavaca, katolika, muslimana i Jevreja“.

Continue reading