Obrazovni profili

 

Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo, administracija, i trgovina, ugostiteljstvo, turizam, na spskom i mađarskom nastavnom jeziku. Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje.

 

Ekonomija, pravo i administracija

Ekonomija je bazična nauka za obrazovne profile u ovom području rada. Kao društvena nauka, ona se bavi proizvodnjom, raspodelom, razmenom i potrošnjom. Razvoj nauke i savremenih tehnologija uslovio je podelu ekonomije na specifične grane koje se izučavaju na višim školama i fakultetima. Učenici, koji završe neki od obrazovnih profila iz ovog područja rada, imaju mogućnost zaposlenja, a postoji i direktna prohodnost upisa na više škole i fakultete. Širok je dijapazon poslova koje mogu obavljati naši učenici, po završetku srednje škole. To su poslovi vezani za knjigovodstvenu i blagajničku evidenciju, obračun zarada; rad u privredno-računarskoj, komercijalnoj, marketinškoj, analitičko-planskoj službi, službi izvoza, uvoza; službenici u bankama i slično. Različiti su fakulteti koje upisuju naši učenici po završetku srednje škole, ali većina njih upisuje ekonomski fakultet i na taj način upotpunjuju, proširuju i usavršavaju već stečena znanja.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam su veoma povezane i u mnogim segmentima međusobno uslovljene privredne delatnosti. Ekspanziju doživljavaju razvojem privrede, saobraćaja i potrebe ljudi da svoje bazične i kulturne potrebe zadovolje na što prihvatljiviji način. Globalizacija je uticala na porast kvantiteta i kvaliteta usluga iz ovih oblasti. U školi se, kroz različite nivoe obrazovanja – teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuje kadar sposoban da odgovori svim zahtevima savremenog tržišta. Učenici koji završe četvorogodišnja zanimanja imaju mogućnost zaposlenja ili upisa na različite više škole i fakultete. Cilj školovanja je da se učenici osposobe: za kvalitetan rad u zanimanju, za pripremu i davanje informacija i promotivnog materijala, za prijem porudžbina i rezervaciju, za kalkulaciju, obračun i prodaju, za upotrebu informacione tehnologije, za pravnu osnovu poslovanja, za osiguranje i pravilan odnos prema ljudima i okolini. Učenici koji se opredele za trogodišnja zanimanja pripremaju se direktno za rad, što im ne oduzima mogućnost usavršavanja i napredovanja u struci. Za sada, postoji direktna prohodnost na određene više škole (Viša poslovna škola, Viša ugostiteljska škola). Priprema za rad se vrši kroz teorijsku nastavu, vežbe i praktičnu nastavu.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

ČETVOROGODIŠNJI SMEROVI

EKONOMSKI TEHNIČAR -novi plan

ET novi plan

EKONOMSKI TEHNIČAR – stari plan

ET stari plan

Bankarski službenik

SLUŽBENIK U BANKARSTVU I OSIGURANJU

SBO

TURISTIČKI TEHNIČAR – stari plan

TT

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR  novi plan

THT

 

TROGODIŠNJI SMEROVI

Kuvar                                                              

KUVAR 

Kuvar

Konobar                                                                  

KONOBAR

Konobar