Nastavno osoblje

  Ime i prezime Profesor predaje predmete
  Reka Ađaš
 • Sociologija
Erika Balint Erika Balint 
 • Nemački jezik I
 • Nemački jezik II 
Snežana Bašaragin Snežana Bašaragin
 • Ekologija
 • Hemija
 • Biologija
 • Ishrana – izborni predmet
 • Zdravstvena kultura
 • Komercijalno poznavanje robe
igor.bem Igor Bem
 • Psihologija u turizmu
 • Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu
 • Psihologija – izborni predmet
 • Građansko vaspitanje
aniko.bozik Aniko Božik
 • Matematika
 • Opšta matematika
  Danijela Cvijić
 • Istorija
ivanka.cizmic Ivanka Čizmić
 • Engleski jezik I
 • Engleski jezik II
  Staša Čizmić
 • Sociologija
eva.ciric Eva Ćirić
 • Računarstvo i informatika
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Poslovna informatika
ivana.ciric Ivana Ćirić
 • Moduli (M 6, 7, 8, 9)
 • Kancelarijsko poslovanje i računarska tehnika
 • Elektronsko poslovanje
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu
andras.der Andraš Der
 •  Istorija
snezana.dzever Snežana Džever
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poslovna ekonomija
 • Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća
 • Moduli (M 8, 9)
aleksandra.djokic Aleksandra Đokić
 • Računovodstvo
 • Finansijsko računovodstvena obuka
 • Poslovna ekonomija
anita.djuric Anita Đurić 
 •  Fizičko vaspitanje
norbert.egete Norbert Egete
 •  Matematika
ivana.franciskovic Ivana Francišković
 • Računovodstvo
 • Finansijsko računovodstvena obuka
 endre-hodik Endre Hodik
 • Računarstvo i informatika
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu
 • Kancelarijsko poslovanje
 dora.holo Dora Holo
 • Praktična nastava (usluživanje)
 • Blok nastava
mladen.horvat Mladen Horvat
 • Likovna kultura
 • Likovna umetnost – izborni predmet
 • Istorija umetnosti
franjo.ivankovic Franjo Ivanković
 • Katolički vjeronauk – hrvatski
olga.ivovic Olga Ivović
 • Engleski jezik I
 • Engleski jezik II
jovan.jovanovic Jovan Jovanović
 • Pravo
 • Ustavno i privredno pravo
albina.kapetanovic Albina Kapetanović
 • Bankarsko poslovanje
 • Osnovi ekonomije
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
  Dušica Kilibarda
 • Osiguranje
 • Poslovna ekonomija
 • Revizija
 • Osnovi ekonomije
 • Javne finansije
 • Poslovna korespondencija
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Računovodstvo
mirjana.kis Mirjana Kiš Marjanov
 • Principi ekonomije
 • Bankarska obuka
hajnalka.konc Hajnalka Konc
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Profesionalna praksa
 • Preduzetništvo
 • Moduli (M 8, 9)
 • Marketing (I)
judit.kovac Judit Kovač
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 • Statistika
 • Marketing
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
robert.kovac Robert Kovač
 • Geografija
 • Ekonomska geografija
 • Turistička geografija
 • Geografija – izborni predmet
 • Osnovi turizma i ugostiteljstva
  Laura Kozma
 • Likovna kultura
 • Istorija umetnosti
vladislava.krulj Vladislava Krulj
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
dragana.laketa

Dragana Laketa

 •  Savremena poslovna korespondencija
 • Poslovna ekonomija
 • Principi  ekonomije
 • Preduzetništvo
 • Nacionalna ekonomija
 • Monetarna ekonomija I
 • Bankarstvo
 • Osnovi turizma
vesna.lazicic Vesna Lazičić
 • Osnovi ekonomije
 • Statistika
 • Marketing
 • Marketing u turizmu
 • Marketing u bankarstvu
eva.lazic Eva Lazić
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Finansijsko poslovanje
 • Poslovna ekonomija
 • Osnovi ekonomije
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje (Modul 8, 9)
 • Monetarna ekonomija i bankarstvo
 Loboda Sonja Sonja Loboda
 • Javne finansije
 • Budžetsko računovodstvo
 • Nacionalna ekonomija
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Preduzetništvo
 • Revizija
 • Marketing u turizmu i ugostiteljstvu
 • Osnovi ekonomije
 • Poslovna ekonomija
 timea-makra-kelemen Timea Makra Kelemen
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Ekonomika turizma i ugostiteljskih preduzeća
 • Moduli (M 8, 9)
 • Profesionalna praksa
darinka.maksimovic Darinka Maksimović
 • Geografija
 • Ekonomska geografija
 • Turistička geografija
 • Geografija – izborni predmet
 • Ekologija
 • Građansko vaspitanje
  Ines Marić
 • Praktična nastava
 • Blok nastava
zorica.matlak Zorica Matlak
 • Moduli (8, 9)
 • Preduzetništvo
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća
 • Profesionalna praksa
mirna.medvedic

Mirna Medvedić

 •  Engleski jezik I
 • Građansko vaspitanje
  Tanja Mijatov
 •  Fizika
marija.mikic Marija Mikić
 • Poslovna informatika
 • Bankarska obuka
  Gabriel Miković
 • Fizičko vaspitanje
 • Građansko vaspitanje
  Nikola Milenković
 • Kuvarstvo
 • Profesionalna praksa
 • Nacionalne kuhinje
 • Putevi hrane
  Miroslav Mujić
 • Blok nastava (kuvarstvo)
 • Profesionalna praksa
 ines.knjur Ines Nađ
 • Računovodstvo
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Finansijsko računovodstvena obuka
teodora.nagel Teodora Nagel
 • Engleski jezik I
  Roža Orovec Borbelj
 • Ustavno i privredno pravo
 • Pravo
 • Sociologija sa pravima građana
aleksandra.ostojic Aleksandra Ostojić
 • Usluživanje
 • Blok nastava
 • Profesionalna praksa
 • Osnovi usluživanja
 • Svečani prijemi
 • Barsko poslovanje
boro.ostojic Boro Ostojić
 • Pravoslavni katihizis
endre.pasti Endre Pašti
 • Računarstvo i informatika
 • Kancelarijsko poslovanje
 • Poslovna informatika u turizmu i ugostiteljstvu
 • Elektronsko poslovanje
  Dušan Pavlović
 •  Istorija
jacinta.perna Jacinta Perna
 • Hemija
 • Komercijalno poznavanje robe
edit.pinter.molnar Edit Pinter Molnar
 • Mađarski jezik i književnost
 • Građansko vaspitanje
iboja.pisanic Ibolja Pisanić
 • Mađarski jezik i književnost
 • Građansko vaspitanje
 martina.poljakovic Martina Poljaković
 • Računarstvo i informatika
 • Poslovna informatika
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Kancelarijsko poslovanje i računarska tehnika
 • Moduli (M 8, 9)
gorana.popovic Gorana Popović
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
vladislav.radakovic Vladislav Radaković
 • Kuvarstvo
 • Osnove poslastičarstva
 • Osnove kuvarstva
 • Putevi hrane
 • Profesionalna praksa
svetlana.raicevic Svetlana Raičević
 • Finansijsko poslovanje
 • Računovodstvo
 • Finansije i računovodstvo
 • Finansijsko računovodstvena obuka
  Ana Rudić
 • Istorija
djordje.sabo Mr Đorđe Sabo
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
deze.sajko Deže Sajko
 • Kuvarstvo
 • Nacionalne kuhinje
 • Osnove kuvarstva
  Dijana Sajko
 • Blok nastava
 • Praktična nastava
janos.senji Janoš Senji
 •  Računovodstvo
 • Savremena poslovna korespondencija
jelena.strelarac Jelena Strelarac
 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik
 • Građansko vaspitanje
marija.suturovic Marija Suturović
 • Finansijsko računovodstvena obuka
 • Bankarska obuka
jelena.svorcan Jelena Svorcan
 •  Matematika
  Neda Svorcan
 •  Matematika
 • Opšta matematika
  Timea Šćepanović
 • Ekologija
 • Biologija
 • Ishrana
 • Zdravstvena kultura – izborni predmet
 • Ekologija i zaštita životne sredine
 • Građansko vaspitanje
 gordana-sisic Gordana Šišić
 • Nemački jezik II
sandra.sokcic Sandra Šokčić
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Poslovna ekonomija
 • Poslovna korespondencija
 • Savremena poslovna korespondencija
 • Profesionalna praksa
 • Preduzetništvo
ivona-tomic 

Ivona Tomić

 •  Nemački jezik I
 • Nemački jezik II
  Ilona Tot Der Feldi
 • Katolički vjeronauk – mađarski
zorka.trkulja Zorka Trkulja
 • Engleski jezik I
 • Engleski jezik II
 • Poslovni engleski jezik
tihana.tumbas Tihana Tumbas
 • Fizičko vaspitanje
nedeljka.vukojevic Nedeljka Vukojević
 •  Računovodstvo
 Dragan Zarić Dragan Zarić
 • Usluživanje
 • Blok nastava
 • Profesionalna praksa
 • Osnove usluživanja
 • Svečani prijemi
 • Barsko poslovanje