Vannastavno osoblje

  Uprava, PP služba, biblioteka, računovodstvo Kontakt Zombori Imre Direktor škole imre.zombori@ekonomskasu.edu.rs   Snežana Bašaragin Pomoćnik direktora  snezana.basaragin@ekonomskasu.edu.rs   Nataša Nikolić  Sekretar škole natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs   Dunja Simonović Administrativni radnik           Branka Ivković Šef računovodstva branka.ivkovic@ekonomskasu.edu.rs   Biljana Cvetičanin Administrativni finansijski radnik biljana.cveticanin@ekonomskasu.edu.rs Nevenka Žeželj Školski pedagog nevenka.zezelj@ekonomskasu.edu.rs    Igor Bem Školski psiholog…

Read more