Nastavno osoblje

  Ime i prezime Profesor predaje predmete   Reka Ađaš Sociologija Erika Balint  Nemački jezik I Nemački jezik II  Snežana Bašaragin Ekologija Hemija Biologija Ishrana – izborni predmet Zdravstvena kultura Komercijalno poznavanje robe Igor Bem Psihologija u turizmu Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu Psihologija – izborni predmet Građansko vaspitanje Aniko Božik Matematika Opšta matematika  …

Read more

Vannastavno osoblje

  Prezime i ime Kontakt Imre Zombori Direktor škole imre.zombori@ekonomskasu.edu.rs   Eva Ćirić Zamenik direktora ciric.eva56@gmail.com   Nataša Nikolić  Sekretar natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs   Dunja Simonović Administrativni radnik     Sanja Jerkan Administrativni radnik     Branka Ivković Šef računovodstva branka.ivkovic@ekonomskasu.edu.rs   Biljana Cvetičanin Finansijski radnik biljana.cveticanin@ekonomskasu.edu.rs Nevenka Žeželj Školski pedagog nevenka.zezelj@ekonomskasu.edu.rs    Igor Bem Školski psiholog igor.bem@ekonomskasu.edu.rs Stanislava…

Read more