Saradnja sa institucijama

 

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Da bi Škola ostvarila obrazovno-vaspitne ciljeve koji su pred nju postavljeni, sarađivaće s odeljenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Subotici, Školskom upravom u Somboru, drugim osnovnim i srednjim školama sa teritorije Grada Subotice, visokoškolskim ustanovama, javnim, zdravstvenim, socijalnim i privredim institucijama i organizacijama iz neposrednog okruženja.

Obim i oblici saradnje zasnovani su na planovima i programima nastavnih i vannastavnih aktivnosti Škole i ove školske godine. Škola će sarađivati sa ugostiteljskim i turističkim objektima i organizacijama u kojima naši učenici ugostiteljske i turističke struke realizuju praktičnu nastavu, blok nastavu i ferijalnu praksu.

Da bi učenici koji se obrazuju u području rada ekonomija, pravo i administracija, proširili stručna znanja, stekli profesionalne veštine, realizovali blok nastavu, Škola će sarađivati sa bankama, Privrednom komorom u Subotici, osiguravajućim društvima i drugim privrednim organizacijama i institucijama iz neposrednog okruženja.

 

Saradnja na nivou Republike Srbije

U toku školske godine, Škola će sarađivati sa Ministarstvom prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i sa ostalim ministarstvima ako se ukaže potreba. Škola će pored navedenih institucija sarađivati i ostvarivati kontakte sa:
1. školama u okviru Zajednice ekonomskih škola;
2. bratskom Ekonomskom školom u Valjevu;
3. Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja;
4. Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;
5. Centrom za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju;
6. Narodnom bankom Srbije-Beograd;
7. Beogradskom berzom;
8. Evropskim pokretom u Srbiji.

 

Međunarodna saradnja

Cilj saradnje sa školama i organizacijama na međunarodnom nivou je: stručno usavršavanje nastavnika naše Škole, razmena iskustava učenika i nastavnika, učešće na kulturnim manifestacijama, takmičenjima i zajedničko učestvovanje u projektima.

Školske 2020/2021. ćemo nastojati da dalje razvijamo saradnju u skladu sa materijalnim mogućnostima sa školama i organizacijama sa kojima smo uspostavili kontakt u inostranstvu, a to su:
1. Srednja ekonomska škola „Vasvári Pál“, Segedin
2. Ugostiteljska škola „Hansági Ferenc“, Segedin
3. Trgovačka,ugostiteljska srednja stručna škola „Giorgio Perlasca“, Budimpešta
4. Ekonomsko – trgovinska škola „Varga Ištvan“ – Budimpešta
5. Gimnazija „Kazinci Ferenc“ – Đer 58
6. „Tehnička škola industrijskih tehnologija i menadžmenta Čajkovski“ iz Čajkovskog Ruska Federacija
7. Ekonomska i upravna škola iz Osijeka
8. Ugostiteljska i turistička škola iz Osijeka
9. Turističko – ugostiteljska škola „Antona Štifanića“ – Poreč
10. Srednja stručna škola i centar za učenje stranog jezika „Walter- Eucken-Schule“, Karlsruhe, Nemačka
11. Ekonomska srednja škola „Jane Sandanski“, Strumica, Makedonija
12. Srednja škola za ugostiteljstvo i turizam, Radenci, Slovenija
13. Ekonomska škola, Ljubljana, Slovenija
14. Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Crna Gora
15. Mešovita srednja turističko-ugostiteljska škola, Tuzla, Bosna i Hercegovina
16. GIZ – organizacija za internacionalnu saradnju Vlade Republike Nemačke
17. Kultur kontakt, Austrija, regionalna kancelarija u Sarajevu
18. ACES – Academy of Central European School – Akademija centralno-evropskih škola

Škola je otvorena za uspostavljanje novih veza i odnosa s organizacijama i institucijama u regionu.