Obrazovni profili

Obrazovni profili

Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo, administracija, i trgovina, ugostiteljstvo, turizam, na spskom i mađarskom nastavnom jeziku. Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje. Ekonomija, pravo i administracija Ekonomija je bazična nauka za obrazovne profile u ovom području rada. Kao društvena nauka, ona…

Read more

Kursevi

Kursevi

EBCL (European Business Competence Licence) – Evropska licenca poslovnih kompetencija Stručnost i sigurnost, analitičnost, sistemsko razmišljanje, efikasno rešavanje problema i druge poslovne veštine su vrednosti koje svaki poslodavac ceni. Takođe, ove osobine pomoćiće Vam da otpočnete i uspešno vodite sopstveni posao, da lakše promenite radno mesto, da unapredite karijeru i napredujete na svom poslu. Evropska…

Read more

raspored zvonjenja

Raspored zvonjenja

Pre podne  Posle podne   0.  7.00 – 7.40  0.  13.00 – 13.40  1.  7.45 – 8.30    1.  13.45 –  14.30  2.  8.45 – 9.30   2.  14.35 – 15.20   3.  9.40 – 10.25   3.  15.35 – 16.20   4. 10.30 – 11.15   4.  16.30 – 17.15   5.  11.20 – 12.05   5.  17.20 – 18.05    6.…

Read more