saradnja sa institucijama

Saradnja sa institucijama

Saradnja sa lokalnom zajednicom Da bi Škola ostvarila obrazovno-vaspitne ciljeve koji su pred nju postavljeni, sarađivaće s odeljenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Subotici, Školskom upravom u Somboru, drugim osnovnim i srednjim školama sa teritorije Grada Subotice, visokoškolskim ustanovama, javnim, zdravstvenim, socijalnim i privredim institucijama i organizacijama iz neposrednog okruženja. Obim i oblici…

Read more

kontakt

Kontakt

EKONOMSKA SREDNJA ŠKOLA “BOSA MILIĆEVIĆ” Adresa: Đure Đakovića 21 24000 Subotica Srbija Telefon/faks: +381 24 559 255   e-mail: ess@eunet.rs     Lice za zaštitu podataka o ličnostiNATAŠA NIKOLIĆ024/559-255natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs

Read more