saradnja sa institucijama

Saradnja sa institucijama

  Saradnja sa lokalnom zajednicom Da bi Škola ostvarila obrazovno-vaspitne ciljeve koji su pred nju postavljeni, sarađivaće s odeljenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Subotici, Školskom upravom u Somboru, drugim osnovnim i srednjim školama sa teritorije Grada Subotice, visokoškolskim ustanovama, javnim, zdravstvenim, socijalnim i privredim institucijama i organizacijama iz neposrednog okruženja. Obim i…

Read more

kontakt

Kontakt

  EKONOMSKA SREDNJA ŠKOLA “BOSA MILIĆEVIĆ” Adresa: Đure Đakovića 21 24000 Subotica Srbija Telefon/faks: +381 24 559 255   e-mail: ess@eunet.rs     Lice za zaštitu podataka o ličnostiNATAŠA NIKOLIĆ024/559-255natasa.nikolic@ekonomskasu.edu.rs  

Read more

Pravni kutak

FINANSIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU: ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2021. годину GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020. GODINU: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за 2020. годину PODACI O STRUKTURI ZAPOSLENIH: Подаци о структури запослених  

Read more