Matura 2019/20

Ekonomski tehničar

Nastavne oblasti:

 1. poslovna sredstva preduzeća
 2. blagajničko poslovanje
 3. evidencija materijala, sitnog inventara i ambalaža
 4. troškovi poslovanja u preduzeću
 5. kalkulacije
 6. realizacija roba i usluga
 7. prihodi i rashodi u poslovanju preduzeća
 8. utvrđivanje poslovnog rezultata
 9. raspodela poslovnog rezultata
 10. inventarisanje
 11. bankarsko poslovanje
 12. finansijsko poslovanje u preduzeću
 13. statističko obuhvatanje proizvodnje i prometa
 14. izražavanje poslovnog rezultata

Izborni predmeti:
1) matematika • pitanja na srpskom / pitanja na mađarskom
2) osnovi ekonomije • pitanja na srpskom / pitanja na mađarskom
3) poslovna ekonomija • pitanja na srpskom / pitanja na mađarskom
4) računovodstvo • pitanja na srpskom / pitanja na mađarskom
5) marketing • pitanja na srpskom / pitanja na mađarskom
6) statistika • pitanja na srpskom / pitanja na mađarskom
7) monetarna ekonomija i bankarstvo • pitanja na srpskom / pitanja na mađarskom


Službenik u bankarstvu i osiguranju

Priručnik možete preuzeti u nastavku:

Sluzbenik u bankarstvu i osiguranju – priručnik


Bankarski službenik – ogled

Ispit za proveru stručno-teorijskih znanja polaže se iz navedenih modula obuhvaćenih nastavnim predmetima bankarsko poslovanje i finansije i računovodstvo.

Nastavni predmet

Naziv modula

Bankarsko
poslovanje

Platni promet

Blagajničko trezorsko poslovanje

Dinarski poslovi sa fizičkim licima

Devizni poslovi sa fizičkim licima

Dinarski poslovi sa pravnim licima

Kreditni poslovi sa fizičkim licima

Kreditni poslovi sa pravnim licima

Poslovi sa hartijama od vrednosti

Devizni poslovi sa pravnim licima

Osnovni pojmovi o bankarstvu i bankarski sistem

Međunarodne i druge finansijske organizacije

Finansije i računovodstvo

Rizici i upravljanja rizicima na osnovu bilansa stanja

Upravljanje rizicima na osnovu bilansa uspeha

Maturski praktični rad obuhvata proveru glavnih stručnih kompetencija kroz izradu dva radna zadatka:
1) gotovinsko i bezgotovinsko obavljanje dinarskih, deviznih i kreditnih poslova sa fizičkim licima
2) gotovinsko i bezgotovinsko obavljanje dinarskih, deviznih i kreditnih poslova sa pravnim licima

Aktuelni priručnik možete preuzeti na srpskom ili mađarskom jeziku.


Finansijski administrator

Ispit za proveru stručno – teorijskih znanja (test) koja se stiču iz sledećih predmeta:
1) Računovodstvo
2) Ekonomika preduzeća
3) Finansijsko poslovanje

Maturski praktičan rad obuhvata proveru glavnih stručnih kompetencija izradom 2 radna zadatka i to:

 1. Obavljanje i knjigovodstvena evidencija poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa
 2. Knjiženje poslovnih promena kroz poslovne knjige, priprema i izrada obračuna i izveštaja

Aktuelne priručnike  možete preuzeti na sledećim linkovima :

Srpski 

Madjarski

 


Turistički tehničar

Aktuelne priručnike možete preuzeti na sledećim linkovima :

Srpski 

Madjarski


Kuvar

Polaganjem završnog ispita proveravaju se stručne kompetencije koje se objedinjuju kao: pripremanje, serviranje, i dekoracija slanih i slatkih jela.

U okviru završnog ispita učenik izvršava jedan složeni radni zadatak sa liste koju priprema Centar za stručno obrazovanje.

Priručnici za polaganje završnog ispita koji sadrže i spisak radnih zadataka nalaze se na sledećim linkovima :

Srpski

Madjarski

 


Konobar

Priručnici o polaganju završnog ispita u obrazovnom profilu konobar se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Srpski

Madjarski