Istorijat

 

Škola je počela sa radom 23. septembra 1907. godine pod nazivom Viša trgovačka škola. Tada je upisano 43 učenika među kojima nije bilo devojaka. Po završetku Prvog svetskog rata stvoreni su uslovi koji su omogućili formiranje Kraljevske trgovačke akademije sa 54 učenika. U vremenu do Drugog svetskog rata često se menja naziv škole, a i nastavni planovi i programi. Ime Državna trgovačka akademija nosi 24 godine, sve do školske 1948/49. godine. Od naredne školske godine nosi naziv Ekonomska srednja škola, a od 14. marta 1952. godine nosi ime Ekonomska srednja škola „Bosa Milićević“ po imenu svoje bivše učenice.

Ekonomska, a nekadašnja Viša trgovačka škola, odnosno Akademija, u toku stogodišnjeg postojanja, doživela je najviše seoba među subotičkim školama. Škola se 1963. godine seli u zgradu današnjeg Otvorenog univerziteta, dok je 1985. godine izmeštena na današnju lokaciju u ulici Đure Đakovića 21.