Ko smo mi?

Misija

Mi smo savremena srednja stručna škola, uspešnih i zadovoljnih učenika i kompetentnih nastavnika. Tradicionalnim i savremenim oblicima, metodama i nastavnim sredstvima vaspitavamo i obrazujemo učenike u dva područja rada: ekonomija, pravo, administracija, i trgovina, ugostiteljstvo, turizam, na spskom i mađarskom nastavnom jeziku. Učenike pripremamo za rad i dalje obrazovanje. Obrazujemo i odrasle kroz dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i specijalizaciju u oba područja rada.
 
 
 
Vizija
Želimo da budemo škola sa visoko kvalitetnim stručnim kadrom, koji obrazuje profile u skladu sa savremenim tržišnim tendencijama, razvojnim potrebama lokalne zajednice i šire društvene zajednice. Želimo da budemo škola, koja doprinosi stvaranju bezbednog, prijatnog i stimulativnog okruženja za rad, obrazovanje i usavršavanje, u novom, savremenom školskom prostoru. Želimo da postanemo model uspešnog funkcionisanja vaspitno-obrazovne ustanove i lider razvoja stručnog obrazovanja u regionu.
 

 

 

Strateški ciljevi razvoja škole

  • Obezbeđivanje adekvatnog prostora za rad,
  • Unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja, jačanje kompetencija nastavnog kadra i individualizacija nastave za učenike sa posebnim potrebama,
  • Unapređenje saradnje sa roditeljima/starateljima i neposrednim socijalnim okruženjem,
  • Poboljšanje uslova rada i vlastitih izvora finansiranja.

 

Opšti cilj za školsku 2021/2022. godinu

Stručno usavršavanje nastavnog kadra radi osavremenjivanja i individualizacije nastave i podizanja nivoa kvaliteta nastavnih i vannastavnih aktivnosti.