Konkurs za dodelu učeničkih stipendija

Obaveštavamo učenike da je Ministarstvo prosvete raspisalo konkurs za dodelu učeničkih stipendija za školsku 2021/2022. godinu, za učenike koji su u prethodno završenim razredima postigli odličan uspeh. Informacije o konkursu možete videti na oglasnoj tabli Škole i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Zainteresovani mogu da preuzmu formulare u sekretarijatu Škole.

Učenici koji su primili stipendiju u 2020/2021. godini overavaju obrazac 1.a, obrazac 4 i dostavljaju fotokopiju lične karte roditelja.

Rok za predaju dokumenata je 30. septembar 2021. godine.