Predavanje predstavnika Narodne banke Srbije

Datum predavanja: 5.03.2020. godine (četvrtak)

Prisutni učenici: III-2 (27 učenika) i III-1 (28 učenika)

Mesto održavanja predavanja: učionica 206

Prisutni nastavnici: Albina Kapetanović, Mirjana Kiš Marjanovi i Marija Mikić

Kao i svake godine, u organizaciji Narodne banke Srbije Beograd, održano je dvočasovno predavanje za učenike smera „Službenik u bankarstvu i osiguranju“ i „Ekonomski tehničar“. Predavanje je trajalo od 10.00 do 12.00.

Teme su bile:

  1. Međunarodni dokumentarni akreditiv, predavač Tatjana Ćetković, Credit Agricole Banka
  2. 5K analiza u postupku procene kreditne sposobnosti klijenata, predavač Ivica Oros, Credit Agricole Banka

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.