Učešće na manifestaciji “Berbanski dani” na Paliću

Naši učenici i “Rotary” klub tradicionalno su i ove godine dočekali goste na manifestaciji “Berbanski dani” na Paliću.