OTVORENA VRATA ZA UČENIKE OSMIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA

Ekonomska srednja škola Bosa Milićević, Subotica, Đure Đakovića 21, otvara vrata za buduće
srednjoškolce 11.05.2019. Između 9 i 15 časova i daje priliku budućim učenicima, njihovim roditeljima i
nastavnicima da se upoznaju sa školom, smerovima, predmetima i mogućnostima koje škola pruža.
Svi zainteresovani su dobrodošli.