Online kursevi engleskog jezika ITAcademy

Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINKgroup obezbedili
besplatne online kurseve engleskog jezika.
ITAcademy kao deo kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku
đacima koji žele da usavrše i unaprede svoje znanje engleskog jezika da postanu što uspešniji u
daljem obrazovanju i kasnije u poslu. Profesori engleskog jezika u našoj školi, će na sastanku
Aktiva odlučiti ko će dobiti mogućnost za pohađanje ovih kurseva.


Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, dobićete poklon kod sa kojim ostvarujete pravo na
besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na strani prijave, dobićete na mejl sva
potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja engleskog jezika
kako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere.

Sajt ITAcademy  koja je partner sa nama u ovoj akciji je https://www.it-akademija.com/

Strana na koju će se nagradjeni učenici naše škole prijaviti sa svojim poklon kodom je
 https://www.it-akademija.com/poklon- kurs-za- skole