DUH MLADOSTI

Tehnička škola “Ivan Sarić” je 22.09.2017. godine bila domaćin karavana pod nazivom “Duh mladosti“, koji ima za cilj promociju dualnog obrazovanja i zdravog načina života mladih. Na manifestaciji je i naša škola uzela učešće. Otvaranju su prisustvovali predstavnici organizacije “Spirit of Yout”, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredne komore Srbije, kao i predsednica Narodne skupštine Maja Gojković.

Subotica je 16. grad po redu u kojem se održava karavan “Duh mladosti”, a koji promoviše projekat dualnog i preduzetničkog obrazovanja. Uvođenje ovog vida obrazovanja u stručne škole, trebalo bi da doprinese smanjenju stope nezaposlenosti mladih, boljoj perspektivi u nastavku univerzitetskog školovanja ili pokretanju sopstvenih kompanija.

U Subotici su tri škole u sistemu dualnog obrazovanja, među kojima su Politehnička, Tehnička i Ekonomska škola.