URUČENI ECDL SERTIFIKATI MATURANTIMA

Uručeni ECDL sertifikati maturantima

Dana 20.06.2017. godine učenicima naše škole uručeni su ECDL sertifikati. Učenici su stekli pravo na pomenute diplome na osnovu visokog postignuća iz informatičkih predmeta i polažući ispite. Čestitamo svima.
Školski ECDL tim