Plan upisa za školsku 2017/2018. godinu

 SRPSKI NASTAVNI JEZIK  MAĐARSKI NASTAVNI JEZIK
 Ekonomski tehničar Ekonomski tehničar 
 Službenik u bankarstvu i osiguranju   –
 Turistički tehničar  Turistički tehničar
 Kuvar/Konobar Kuvar/Konobar