Kalendar takmičenja učenika srednjih škola za šk. 2015/16. godinu

 

Predmet

Škola domaćin gradskog takmičenja

 

Datum

Škola domaćin okružnog takmičenja

 

Datum

Prosvetni savetnik zadužen za takmičenje

1.       

 

Srpski jezik

Ekonomska škola „Bosa Milićević“

26.03.2016.

Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica

23.04.2016.

Jadranka Kojić

2.       

Književna olimpijada

 

Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica

12.03.2016.

Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica

9.04.2016.

Jadranka Kojić

3.       

Hemija

 

Hemijsko-tehnološka škola, Subotica

16.04.2016.

Milana Minarski

4.       

Strani jezici

Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica

19.03.2016.

Aleksandra Milošević

5.       

Istorija

 

Ekonomska škola „Bosa Milićević“

20.03.2016.

Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica

16.04.2016.

Aleksandra Milošević

6.       

Mađarski jezik i jezici nacionalnih manjina

Gimnazija za talentovane učenike „Deže Kostolanji“

02.04.2016. u 15h

Gimnazija za talentovane učenike „Deže Kostolanji“

 

Iren Njilaš

7.       

Fizika

 

Politehnička škola

28.02.2016.

Gimnazija „Svetozar Marković“ Subotica

13.03.2016.

Ksenija Liščević

8.       

Matematika

 

Tehnička škola „Ivan Sarić“

12.12.2015.

Tehnička škola „Ivan Sarić“

23.01.2016.

Gordana Filipović

9.       

Računarstvo i informatika

Tehnička škola „Ivan Sarić“

28.02.2016.

Gradimir Marković

10.   

Biologija

 

Srednja medicinska škola

13.03.2016.

Srednja medicinska škola

10.04.2016.

Dušanka Vukobratov

*Podaci i informacije koje sadrži ovaj sajt su informativnog karaktera i zadržavamo pravo izmene informacija.